fbpx

ออฟฟิศ

ออฟฟิศ

สำนักงานให้เช่า

พร้อมพันธุ์ 3

จำนวนชั้น 17 ชั้น
ขนาดพื้นที่เช่าทั้งหมด ประมาณ 7,500 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น From 550 บาท/ตร.ม.
ขนาดพื้นที่เช่า เริ่มต้นที่ 30.5 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า 2-3 ปี

พร้อมพันธุ์ 3

จำนวนชั้น 17 ชั้น
ขนาดพื้นที่เช่าทั้งหมด ประมาณ 7,500 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น From 550 บาท/ตร.ม.
ขนาดพื้นที่เช่า เริ่มต้นที่ 30.5 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า 2-3 ปี

พร้อมพันธุ์ 2

จำนวนชั้น 8 ชั้น
ขนาดพื้นที่เช่าทั้งหมด ประมาณ 4,500 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น From 510 บาท/ตร.ม.
ขนาดพื้นที่เช่า เริ่มต้นที่ 36 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า 2-3 ปี

พร้อมพันธุ์ 1

จำนวนชั้น 6 ชั้น
ขนาดพื้นที่เช่าทั้งหมด ประมาณ 2,150 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น From 520 บาท/ตร.ม.
ขนาดพื้นที่เช่า เริ่มต้นที่ 31 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า 2-3 ปี

นัดหมายชมพื้นที่สำนักงาน / จองห้องประชุม

พบกับเราได้ที่